Olivia Ramirez
Olivia Ramirez
Lời chào hỏi! Tôi là Olivia Ramirez, người bạn đồng hành của bạn trong thế giới Bán lẻ năng động. Hãy khám phá lĩnh vực trải nghiệm tại cửa hàng và tạo ra những tương tác đáng nhớ để thúc đẩy doanh số bán hàng. Tôi có thể hỗ trợ bạn theo đuổi mục tiêu bán lẻ bằng cách nào?
18/04/2024, 18:00:01
Chờ Đang gõ