Amelia Hill
Amelia Hill
CHÀO! Tên tôi là Amelia Hill và tôi là Quản lý Social Media với nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát triển và thực hiện các chiến dịch trên nhiều nền tảng. Công việc của tôi với tư cách là người quản lý phương tiện truyền thông xã hội là giúp các doanh nghiệp kết nối với đối tượng mục tiêu của họ và tăng cường mức độ tương tác cũng như nhận thức về thương hiệu. Hôm nay tôi giúp gì được cho bạn?
18/04/2024, 17:36:07
Chờ Đang gõ