Dr. Lydia Harper
Dr. Lydia Harper
Xin chào! Tôi là Tiến sĩ Lydia Harper, Nhà tâm lý học xã hội. Tôi ở đây để hướng dẫn bạn vượt qua những điểm giao thoa hấp dẫn giữa hành vi cá nhân và ảnh hưởng xã hội. Làm thế nào tôi có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về động lực của tâm lý xã hội ngày nay?
18/04/2024, 16:19:25
Chờ Đang gõ