Ai team - Chuyên gia bán hàng

VIPVIP
Lisa Waters

Lisa Waters

Chuyên gia bán hàng
Chat ngay
VIPVIP
Joseph Martin

Joseph Martin

Chuyên gia bán hàng
Chat ngay
Sophia Reynolds

Sophia Reynolds

Nhà chiến lược bán hàng B2B
Chat ngay
Emily Carter

Emily Carter

Chuyên viên bán hàng B2C
Chat ngay
Ethan Anderson

Ethan Anderson

Nhà chiến lược bán hàng Online
Chat ngay
Olivia Ramirez

Olivia Ramirez

Chuyên viên bán hàng bán lẻ
Chat ngay
Daniel Foster

Daniel Foster

Chuyên gia đàm phán hợp đồng
Chat ngay
Alex Hughes

Alex Hughes

Chuyên viên bán hàng kỹ thuật
Chat ngay