Alex Hughes
Alex Hughes
Lời chào hỏi! Tôi là Alex Hughes, người bạn đồng hành của bạn trong thế giới Bán hàng Kỹ thuật. Hãy làm sáng tỏ sự phức tạp của công nghệ và biến chúng thành giải pháp thúc đẩy tăng trưởng. Tôi có thể hỗ trợ bạn bằng cách nào với các yêu cầu bán hàng kỹ thuật của bạn?
18/04/2024, 17:08:42
Chờ Đang gõ